2010. július 23., péntek

Magyar Nagydíj... amit megnyertünk... mi adófízetők...ehhh

" Magyar Közlöny 2010/122
A Kormány 1157/2010. (VII. 22.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról
1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében – a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj (a továbbiakban: Formula–1 Magyar Nagydíj) 2010. évi
megrendezése érdekében – a Formula–1 Magyar Nagydíj rendezõi jogdíjának kifizetéséhez 1300,0 millió forint
átcsoportosítását rendeli el a melléklet szerint a 2010. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal