2010. augusztus 22., vasárnap

Tv üzembentartási díja..... ki is fízet ??

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2010-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.
Mit is jelent ??? Fizetünk Tv díjat ?? Eltörölték...vagy sem ??
Hát július 31-i fizetünk...utána a Magyar kormány fizeti helyettünk....de kinek a pénzéből ??
A bevallási útmutató szerint ::
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 84. §-ának
értelmében az üzemben tartási díjnak a 2010. évre megállapított összege havi 967 forint
televízió-készülékenként. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv.
79. §-ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2010-re
esedékes összegének megfizetését átvállalja.46 E törvény alapján 2010. augusztus 1-jét
követően az adózókat az adófizetési kötelezettség mellett, bevallási kötelezettség sem
terheli a televízió-készülék üzemeltetési díjának tekintetében. Ebből következően a
díjfizetésre kötelezettek a július hónapra vonatkozó kötelezettségeiket a 2010. július 31-én
hatályos szabályok szerint kötelesek teljesíteni, és a 2010. január – július hónapokra bevallott
és megfizetett üzemeltetési díjak sem igényelhetők vissza.
2010. évben januártól-júliusig a díjfizetésre kötelezetteknek (a vendéglátóipari [szállodaipari]
egységek, más kereskedelmi egységek és a nyilvános területen üzemeltetett televíziókészülék
esetében) az üzemeltetett televízió-készülék után az üzemben tartási díj háromszorosának 60
százalékát, azaz havonta 1741Ft-ot kell fizetniük, utólagosan a tárgyhót követő hó 20.
napjáig.